ระบบภาพและเสียงในห้องประชุมสำคัญอย่างไร | พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

ระบบภาพและเสียงในห้องประชุมสำคัญอย่างไร | พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

ระบบภาพและเสียงในห้องประชุมสำคัญอย่างไร | พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

Blog Article

เพราะเหตุใดออฟฟิศ สำนักงานจึงใส่ใจในเรื่องอุปกรณ์ในห้องประชุม 


การทำงานในปัจจุบันไม่เพียงแต่บุคลากรเท่านั้นที่สำคัญ การมีเครื่องมือ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานที่ดียิ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการต้องเน้นและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง และไม่ว่าในยุคใดสมัยใด การทำงานของมนุษย์ต้องทำกับเป็นหมู่มากหรือเป็นทีม เป็นเรื่องยากที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งแบกรับภาระงานไว้คนเดียว ยิ่งเป็นงานขนาดใหญ่การร่วมกันหารือ และมอบหมายงานให้กับคนที่มีความสามารถในการทำงานแตกต่างกัน พบว่าการแจกจ่ายงานให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลไม่เพียงแต่จะทำให้งานเสร็จเร็วเท่านั้น ยังทำให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย 

สิ่งหนึ่งที่ต้องมีเมื่อทำงานกับคนหมู่มาก หรือทำงานเป็นทีมเลยก็คือการประชุม ทั้งการประชุมในทีม การประชุมกับผู้บริหารระดับสูง การเสนองานกับลูกค้า ระบบภาพและเสียง อุปกรณ์ภาพและเสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญในประชุม รวมถึงระบบภาพและเสียงด้วยเช่นกัน เพื่อบ่งบอกถึงความมืออาชีพแก่แขกผู้มาเยือนและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน และการประมวลผลที่ดีของอุปกรณ์ส่งผลต่อการนำเสนอและการทำงานที่ดีได้เช่นกัน โดยอุปกรณ์พื้นฐานในห้องประชุมมีดังนี้ 

 

1. โปรเจอเตอร์ Projector 

โปรเจอเตอร์


โปรเจอเตอร์ เป็น อุปกรณ์เครื่องฉายภาพ หรือเครื่องฉายวีดิทัศน์ ผ่านเลนส์ไปยังฉากรับภาพ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว หรือ PowerPoint เพื่อใช้ในการนำเสนองาน มีทั้งแบบติดตั้งกับเพดาน หรือโปรเจคเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้ 

2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Visualizer 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ


เครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ Visualizer อุปกรณ์ฉายภาพระบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการแสดงวัตถุหรือเอกสารที่ต้องการนำเสนอ โดยวางเอกสารหรือวัตถุบนแท่นฉายภาพ […] Continue Reading


 

สนใจติดต่อ
บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด
https://www.ระบบภาพและเสียง.com
https://pssmarttechnology.brandexdirectory.com
https://pssmarttechnology.pagesthai.com
https://www.pssmart.com


 

Report this page